ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ก.ค. 60 พิธีทำบุญและถวายเทียนพรรษา
ลานพระรูปพระเจ้ากาวิละ
14 ก.ค. 60 ถึง 15 ก.ค. 60 ค่ายเสริมสร้างพลังเยาวชนอาสา
นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 30 คน
ห้องประชุมศึกษาธิการภาค ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 ก.ค. 60 ถึง 15 ก.ค. 60 ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 1 ชั้น ม.1 ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน
วัดแม่ฮ้อยเงิน/ชุดสุภาพสีขาว ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ก.ค. 60 ถึง 29 ก.ค. 60 ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 2 ชั้น ม.4
วัดแม่ฮ้อยเงิน/ชุดสุภาพสีขาว ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ