ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ค. 60 ถึง 29 ก.ค. 60 ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 2 ชั้น ม.4
วัดแม่ฮ้อยเงิน/ชุดสุภาพสีขาว ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
14 ก.ค. 60 ถึง 15 ก.ค. 60 ค่ายเสริมสร้างพลังเยาวชนอาสา
นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 30 คน
ห้องประชุมศึกษาธิการภาค ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 ก.ค. 60 ถึง 15 ก.ค. 60 ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 1 ชั้น ม.1 ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน
วัดแม่ฮ้อยเงิน/ชุดสุภาพสีขาว ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 ก.ค. 60 พิธีทำบุญและถวายเทียนพรรษา
ลานพระรูปพระเจ้ากาวิละ