ติดต่อเรา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
451 ถนนมหิดล   ตำบลท่าศาลา  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5324-7724
Email : kawila.chiangmai@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน