สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รูปของพระเจ้ากาวิละ ประทับยืนบนแท่นภายในเรือนแก้ว
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.47 KB