ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2014
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2716022
Page Views 5988312
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นองค์กรคุณภาพ
มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีความเป็นไทย
ภายในปี 2562

ปรัชญาของโรงเรียน
"ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต"
"ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"
"Wisdom is the brightest light in the World"