แผนผังสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
แผนผังคณะสีชมพู
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.56 KB
แผนผังคณะสีฟ้า
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.34 KB
แผนผังคณะสีแดง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.73 KB
แผนผังคณะสีเหลือง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.74 KB
แผนผังคณะสีเขียว
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.9 KB