ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เปิดงานแหล่งเรียนรู้ dlit
นายอุทัย ขัติวงษ์ เป็นประธานพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ DLIT ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โดยมีการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี มีการนำสื่อการสอนขึ้นไว้ใน server ให้ครูผู้สอนทุกคนได้นำไปใช้ในการเรียนการสอน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,09:19   อ่าน 226 ครั้ง