ภาพกิจกรรม
การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 24 มิถุนายน 2560
ผอ.อุทัย ขัติวงษ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยมีรองผอ.วินัย พลสิทธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงจุดประสงค์ในการจัดอบรม วิทยากรผู้ให้ความรู้ได้แก่ คุณวรพจน์ รอดบุญชัย รก.หัวหน้างานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในหัวข้อหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร และคุณธีราลักษณ์ ลาดใจ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค ในหัวข้อสุขวิทยาส่วนบุคคลสัมผัสอาหาร ณ ห้องทองกวาว ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. ดำเนินการโดย งานโภชนาการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2560,21:33   อ่าน 321 ครั้ง