ภาพกิจกรรม
"สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช"
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู บุคลากรของโรงเรียน เดืนทางเข้าร่วม "สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช" เบื้องหน้าพระบรมโกศ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2560,23:24   อ่าน 452 ครั้ง