ภาพกิจกรรม
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที

การประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 "พัฒนาวิทยาศาสตร์ ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา" 23 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนนารีรัตน์ อ.เมือง จ.แพร่

 

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,09:34   อ่าน 572 ครั้ง