ภาพกิจกรรม
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน (สทร.) และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและติดตาม
นายอุทัย  ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู ให้การต้อนรับ xxxxxx โดยมีการประชุมรับข้อเสนอปัญหา และคำแนะนำให้ผู้ดูแลระบบและครูผู้สอน อีกทั้งมีการนิเทศติดตาม ดูวิธีสาธิตการสอนของครูผู้สอนที่รับผิดชอบใน 4 วิชาหลัก ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Iso และ ห้องปฏิบัติการ I–CLASSROOm โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,00:04   อ่าน 562 ครั้ง