ภาพกิจกรรม
"พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือน และการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ"
นายอุทัย  ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะรองผู้บริหารโรงเรียน นายวินัย พลสิทธิ์  นางวิไลลักษณ์  เยาวพานนท์ นางรัชนีย์  นิรุติพงศ์ เข้าร่วม"พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือน และการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ" วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมเตชะตุงคะ กองบิน 41 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,21:46   อ่าน 725 ครั้ง