ภาพกิจกรรม
การประชุมสัมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาสิทธิประโยชน์ลูกจ้างส่วนราชการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และนายวินัย พลสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเชิงวิชาการ พร้อมการบรรยาย การพัฒนาสิทธิประโยชน์ลูกจ้างส่วนราชการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ชมรมลูกจ้าง สพม.๓๔  เรื่องการมีส่วนร่วมของลูกจ้างประจำ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2560,17:36   อ่าน 221 ครั้ง