ภาพกิจกรรม
การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์

        โดยได้เชิญ นางสาววราภรณ์  อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญพิเศษ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
เป็นวิทยากรในครั้งนี้


โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2560,16:09   อ่าน 358 ครั้ง