ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและติดตามผลการเรียนของนักเรียน เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โดยมี นายอุทัย  ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2560,15:03   อ่าน 304 ครั้ง