ภาพกิจกรรม
"มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระฯภ
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียน "มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ควบคุม ในงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ของ กลุ่มสาระฯภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา และคณิตศาสตร์" เวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2560,08:59   อ่าน 645 ครั้ง