ภาพกิจกรรม
"มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ควบคุม ในงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ก
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียน "มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ควบคุม ในงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม" เวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2560,08:49   อ่าน 257 ครั้ง