ภาพกิจกรรม
"มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา"
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียน "มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ควบคุม ในงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ของ กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา ประเภททัศนศิลป์ และดนตรี" เวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2560,10:58   อ่าน 313 ครั้ง