ภาพกิจกรรม
"ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน I-Classroom ตามแนวสะเต็ม
คณะครูในโครงการ I-Classroom ประกอบด้วย นางสุนีย์ แก้วสุพรรณ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นางปิยะดา สมคำ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ นางสาวกรภัทร์ โพธิสมบัติกุล นายกิตตินันท์. อทุมชาย ผู้ดูและระบบ โดยการนำของท่าน ศึกษานิเทศก์ ชิดชนก สพม.34 และนายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน"ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน I-Classroom ตามแนวสะเต็มศึกษา" มีโรงเรียนในการเข้าร่วมประกวดในโครงการ จำนวน 50 โรงเรียน มัธยม 35 โรง และประถม 15 โรง โดยการประกวดในบูธจัดงานและการนำเสนอบนเวที ระดับมัธยม รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ของแก่น รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จ.ราชบุรี และรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ผู้มอบโล่รางวัล นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน (สทร.) วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2560,09:47   อ่าน 309 ครั้ง