ภาพกิจกรรม
"มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา"

นายอุทัย ขัติวงษ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียน "มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ควบคุม ในงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ของ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)" เวลา ๐๘.๐๐ . วันที้ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560,14:52   อ่าน 657 ครั้ง