ภาพกิจกรรม
"รางวัลเหรียญทอง และเกียรติบัตรให้ตัวแทนกีฬาฟุตซอล และฟุตบอล ระดับประเทศ"
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาส ให้แก่นักกีฬาที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าแข่งขันรายการระดับประเทศ ดังนี้
- นายวุฒิพงษ์ อัธยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทกีฬาฟุตซอล (ชาย) จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๔ "แม่ระมงค์เกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ และได้เป็นตัวแทนเยาวชน ภาค ๕ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ (ระดับประเทศ) ที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
- นายธนวรรธน์ เรืองวราจิระโชติ นักเรียนชั้น ม.๓/๔ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาวุ้ดบอล ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขต๕ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
- นายจักรพงศ์ จูหมื่นไวย์ ม.๖/๓ ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอลตัวแทนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน ๖th Special Olympics Southeast 5 a Side Unitied Football Tournament 2017 ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
 
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,11:55   อ่าน 301 ครั้ง