ภาพกิจกรรม
แข่งขันการทำแผนที่ Arc GIS Online ในวัน "ภูมิสารสนเทศ GISDAY2017"
แข่งขันการทำแผนที่ Arc GIS Online ในวัน "ภูมิสารสนเทศ GISDAY2017"ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑.นายสืบพงศ์ ทศพรชัยพฤกษ์ ๒.นายชยางกูร ใจสุ ม.๖/๔ รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จากภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๑.นายนิพิฐพนธ์ จูสิงห์ ๒.นางสาวศรีทัย อูตะ. ม.๖/๓ วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2560,06:36   อ่าน 170 ครั้ง