ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
นายอุทัย  ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีสถานที่การเข้าค่าย ดังนี้ ลูกเสือระดับชั้น ม.๑ ม.๒ เข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ลูกเสือระดับชั้น ม.๓ เข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ยุวกาชาดชั้น ม.๓ เข้าค่ายไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2561,22:24   อ่าน 1333 ครั้ง