ภาพกิจกรรม
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ;วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยในพิธีการ นายวินัย พลสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2561,15:51   อ่าน 1205 ครั้ง