ภาพกิจกรรม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่  26 เมษายน  2561  ณ  กองบิน 41 เวลา  08.45 น.
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:08   อ่าน 88 ครั้ง