ภาพกิจกรรม
การปฐมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดให้มีการปฐมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เพื่อทำการชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติในการปฏิบัติตัวในรั้วกาวิละวิทยาลัย เพื่อให้ถูกต้อง โดยมีตัวแทนของแต่ละฝ่าย ให้ความรู้แก่นักเรียน ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมพวงแสดฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2561,21:52   อ่าน 373 ครั้ง