ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้เข้าร่วมการแข่งขันการอ่านทำนเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันแต่งบทร้อยกรองฉับพลันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันแต่งบทร้อยกรองฉับพลัน ได้แก่ นายพิชญวัฒน์ สูงสุวรรณ นางสาวจีรประภา อ่องเภา นางสาวณัฏฐธิดา ฤทธิพิณ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2561,10:03   อ่าน 168 ครั้ง