ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ
ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน หลักสูตรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ปรั
ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
หลักสูตรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
(ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 111 ครั้ง