วิดีโอกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน "Happyness in our hands
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "สัปดาห์อาเซียน" ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2561 เนื่องในวันก่อตั้งอาเซียน 8 สิงหาคม เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ ที่จะพัฒนานักเรียนและบุคลากร ให้ได้เรียนรู้พหุวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน ตระหนักในความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีนายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมนำคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เยี่ยมชมนิทรรศการสัปดาห์อาเซียน ในวันที่2 สิงหาคม 2561 ณ แหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2561,14:43   อ่าน 77 ครั้ง