ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ
แจ้งวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเปิดภาคเรียนในวันจันทร์
  ที่ 30 ตุลาคม 2560 ทุกระดับชั้น
อเรียนเชิญคณะครูและบุคลากรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ประชุมวิสามัญ ณ ห้องพวงแสด เวลา 8.30น.
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2560,18:41   อ่าน 959 ครั้ง