ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลโควตานักเรียน ป.6และ ม.3
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และรายช่ื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทโควตานักเรียนเรียนดีและโควตาเด็กดีศรีกาวิละ
https://drive.google.com/file/d/14GQ-qzca1-o56z_jxvp9j9MRs9Bic7aE/view?usp=sharing
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1566 ครั้ง