ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปฏิทินวิชาการปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (ม.3 และ ม.6)
แจ้งปฏิทินวิชาการปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (ม.3 และ ม.6)

               ด้วยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในระหว่างวันที่ 19,21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระหว่างวันที่26–27  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  ของนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จะไม่มีการจัดการเรียนและการสอนเสริมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
 
          ดังนั้น ทางโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จึงแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบและดูแลนักเรียนในความปกครองให้เตรียมความพร้อม
ในการดูหนังสือเพื่อสอบการยื่นขอสอบแก้ตัวในกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการตัดสินผลการเรียนและการซ้อมรับใบประกาศนียบัตร
เพื่อการเข้าร่วมพิธีเกียรติยศและปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียนที่แนบต่อไป 


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 693 ครั้ง