ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โ (อ่าน 215) 13 มี.ค. 62
แบบสำรวจครูดีในดวงใจ แบบสำรวจนี้ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประจำปีการศ (อ่าน 4) 06 มี.ค. 62
แนวปฏิบัติของนักเรียนโควตาเรียนดีและโควตาเด็กดีศรีกาวิละฯ (อ่าน 134) 22 ก.พ. 62
ประกาศโควตาเรียนดีและโควตาเด็กดีศรีกาวิละ (อ่าน 149) 22 ก.พ. 62
ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1035) 11 ธ.ค. 61
แจ้งการปิด-เปิดโรงเรียน 1-10 ธันวาคม 2561 (อ่าน 232) 26 พ.ย. 61
แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงสถานศึกษาผ่านธนาคาร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับห้องเรียนปกติ (อ่าน 298) 12 พ.ย. 61
แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงสถานศึกษาผ่านธนาคาร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับห้องเรียนพิเศษว (อ่าน 349) 12 พ.ย. 61
เอกสารสำหรับการเบิกค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 219) 17 ต.ค. 61
เอกสารสำหรับการเบิกค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 230) 17 ต.ค. 61
สมัคร..กาวิละมินิมาราธอน 2018 (อ่าน 868) 12 ก.ค. 61
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ (อ่าน 400) 07 มิ.ย. 61
เอกสารสำหรับการเบิกค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 375) 10 พ.ค. 61
เอกสารสำหรับการเบิกค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 342) 10 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (เจ้าของภาษา) สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 398) 23 มี.ค. 61
แบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (อ่าน 353) 21 มี.ค. 61
แจ้งปฏิทินวิชาการปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (ม.3 และ ม.6) (อ่าน 553) 22 ก.พ. 61
ประกาศผลโควตานักเรียน ป.6และ ม.3 (อ่าน 1393) 13 ก.พ. 61
เอกสารสำหรับการเบิกค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 453) 14 พ.ย. 60
เอกสารสำหรับการเบิกค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 433) 14 พ.ย. 60
แจ้งวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 480) 25 ต.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (อ่าน 502) 10 ต.ค. 60
ขอเชิญร่วมกิจกรรม (อ่าน 920) 05 ก.ค. 60
เอกสารสำหรับใช้ประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 713) 18 พ.ค. 60
เอกสารสำหรับใช้ประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 740) 18 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 (อ่าน 1320) 22 ก.พ. 60
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3934) 08 ธ.ค. 59
ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน (ฉบับร่าง) (อ่าน 1856) 12 ม.ค. 59