ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่องประกาศผลการประมูลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช (อ่าน 55) 09 ก.ค. 62
โครงการ"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3221) 01 ก.ค. 62
ปฏิทินโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปีการศึกษา 1/2562 (อ่าน 220) 24 มิ.ย. 62
การประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562 (อ่าน 226) 21 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 728) 09 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 855) 09 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน (อ่าน 687) 29 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียน ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน (อ่าน 816) 29 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1374) 06 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1435) 06 เม.ย. 62
ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 รอบทั่วไป และรอบที่ 2 (อ่าน 672) 02 เม.ย. 62
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 318) 29 มี.ค. 62
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) (อ่าน 294) 29 มี.ค. 62
เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่เป็นข้าราชการ(ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 206) 29 มี.ค. 62
เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่เป็นข้าราชการ(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) (อ่าน 283) 29 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โ (อ่าน 792) 13 มี.ค. 62
แบบสำรวจครูดีในดวงใจ แบบสำรวจนี้ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประจำปีการศ (อ่าน 29) 06 มี.ค. 62
ประกาศโควตาเรียนดีและโควตาเด็กดีศรีกาวิละ (อ่าน 328) 22 ก.พ. 62
แนวปฏิบัติของนักเรียนโควตาเรียนดีและโควตาเด็กดีศรีกาวิละฯ (อ่าน 302) 22 ก.พ. 62
ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1393) 11 ธ.ค. 61
แจ้งการปิด-เปิดโรงเรียน 1-10 ธันวาคม 2561 (อ่าน 383) 26 พ.ย. 61
แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงสถานศึกษาผ่านธนาคาร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับห้องเรียนปกติ (อ่าน 465) 12 พ.ย. 61
แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงสถานศึกษาผ่านธนาคาร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับห้องเรียนพิเศษว (อ่าน 518) 12 พ.ย. 61
เอกสารสำหรับการเบิกค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 369) 17 ต.ค. 61
เอกสารสำหรับการเบิกค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 383) 17 ต.ค. 61
สมัคร..กาวิละมินิมาราธอน 2018 (อ่าน 1018) 12 ก.ค. 61
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ (อ่าน 557) 07 มิ.ย. 61
เอกสารสำหรับการเบิกค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 526) 10 พ.ค. 61
เอกสารสำหรับการเบิกค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 483) 10 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (เจ้าของภาษา) สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 575) 23 มี.ค. 61
แบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (อ่าน 503) 21 มี.ค. 61
แจ้งปฏิทินวิชาการปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (ม.3 และ ม.6) (อ่าน 693) 22 ก.พ. 61
ประกาศผลโควตานักเรียน ป.6และ ม.3 (อ่าน 1623) 13 ก.พ. 61
เอกสารสำหรับการเบิกค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 556) 14 พ.ย. 60
เอกสารสำหรับการเบิกค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 521) 14 พ.ย. 60
แจ้งวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 609) 25 ต.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (อ่าน 620) 10 ต.ค. 60
ขอเชิญร่วมกิจกรรม (อ่าน 1055) 05 ก.ค. 60
เอกสารสำหรับใช้ประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 839) 18 พ.ค. 60
เอกสารสำหรับใช้ประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 872) 18 พ.ค. 60