ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ระบบคัดกรองนักเรียน
เอกสารดาวน์โหลดระบบดูแล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2014
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 2932589
Page Views 6470812
เอกสารดาวน์โหลด
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล (อ่าน 178) 16 พ.ค. 60
แผนการศึกษาแห่งชาติ (อ่าน 64) 27 เม.ย. 60
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (อ่าน 91) 23 มี.ค. 60
คู่่มือประเมินประสิทธิภาพฯ (อ่าน 74) 10 มี.ค. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 98) 21 มี.ค. 60
แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR (อ่าน 122) 21 มี.ค. 60
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 (อ่าน 86) 21 มี.ค. 60
บัญชีรายละเอียดวัสดุ(แนบโครงการ) (อ่าน 75) 21 มี.ค. 60
ฟอร์มโครงการปีการศึกษา2560 (อ่าน 91) 21 มี.ค. 60
แบบประเมินข้าราชการครู2559 (อ่าน 55) 10 พ.ค. 59
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 74) 10 พ.ค. 59
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) (อ่าน 63) 10 พ.ค. 59
(อ่าน 93)
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในฯ (อ่าน 160) 07 ธ.ค. 59
ขยายเวลาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 157) 16 พ.ย. 59
พันธสัญญานักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2559 (อ่าน 281) 27 ต.ค. 59
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2558 (อ่าน 215) 14 ต.ค. 59
เอกสารประกอบการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 344) 03 ต.ค. 59
แบบบันทึกผลการเรียน(ปพ.5) ปีการศึกษา2559 (อ่าน 372) 29 ก.ย. 59
แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้าน (อ่าน 354) 09 ก.ย. 59
พื้นหลังPowerpointโรงเรียนสีเขียว (อ่าน 308) 16 ส.ค. 59
ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (อ่าน 368) 27 มิ.ย. 59
ตารางเบิกจ่ายตรง (อ่าน 352) 06 มิ.ย. 59
แบบฟอร์มชำระเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 342) 03 พ.ค. 59
ตารางการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 381) 03 พ.ค. 59
แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง (ID Plan) TEPE Online (อ่าน 827) 20 เม.ย. 59
แบบฟอร์มประเมินงานโครงการ 58 ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 717) 11 ธ.ค. 58
แบบบันทึกผลการเรียน ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 835) 11 ธ.ค. 58