สถานที่ติดต่อ

451 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

Visit Us

Address:

451 Mahidol Road, Tha Sala Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai Province 50000

© 2023 All Rights Reserved.

Scroll to Top

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โทร.053-247724

รอบโควตา '67