งานมหกรรมวิชาการ 46ไอซีที กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ไอซีที และเครือข่าย “46ICT จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี​ และนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Previous slide
Next slide

งานมหกรรมวิชาการ 46ไอซีที กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ไอซีที และเครือข่าย “46ICT จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี​ และนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายอัมพร พินะสา​ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.ขนิษฐา ทองเลิศ​ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ กล่าต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการพูลศักดิ์ จิตสว่าง ประธานกลุ่มโรงเรียนผู้นำ​ 46ไอซีที และเครือข่าย กล่าวรายงานการจัดงาน ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า​ ได้นำ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านไอซีที คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

รางวัลชนะเลิศสื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสนอ

Previous slide
Next slide

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่ง 🧡 คุณครูอนุวัช อนวัช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ปลาย เนื่องในการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ict โรงเรียนในฝันและเครือข่ายประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี

Previous slide
Next slide

ท่านผู้อำนวยการ มงคล กาเหว่า นำคณะผู้บริหารและครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ การนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี CODING Achievement จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดย นายทัพท์เทพ ลิอุบลภักดิ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ นายนราศักดิ์ ไชยเรือง ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ นางสาวอรอุมา กงไกรราช ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

Previous slide
Next slide

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ มงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรครู และนักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในพิธี ท่านประธานได้จัดให้มีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Previous slide
Next slide

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายวินัย พลสิทธิ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

Previous slide
Next slide

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯจากโรงเรียนทั้ง 34 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) หรือผู้รับผิดชอบ ITA จำนวน 34 คน และเจ้าหน้าที่ ICT หรือ ผู้นำขึ้นข้อมูลสาธารณะ ผู้พัฒนาดูแลเว็บไซต์ของสถานศึกษา จำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 68 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Scroll to Top

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โทร.053-247724

รอบโควตา '67