โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากเครือข่ายภาคเหนือตอนบนสู่ค่ายบูรณาการ "เสพศิลป์ กิ๋นแอ่วม่วน SMTE Live in Lanna"
SMTE KWC
Kawilawittayalai School

Recommend a place

แนะนำสถานที่

DONCHAN RESIDENCE, CHIANG MAI

Address : 56 Moo 4 Tambon Tasala A.Muang Chiang Mai 50000 Tel : 053 244 560 Mobile : 0954866934 Line ID : @donchanhotel Email : donchanresidence@gmail.com

WAT SRISUPAN

ชุมชนศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลกและร่วมเรียนรู้สืบสานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 100 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 100 Wualai Road, Tambol Haiya, Amphur Muang, Chiang mai 50100

เวียงกุมกาม

เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 โดยให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้านเพื่อไขน้ำแม่ปิงให้ขังไว้ในคูเวียง โบราณสถานที่ปรากฎอยู่ในเวียงกุมกาม และใกล้เคียง จากการสำรวจพบว่ามีอยู่ 20 แห่ง ทั้งที่เป็นซากโบราณสถาน และเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่ แต่ละแห่งอยู่กระจัดกระจายกัน มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 21-22

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2523 เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัย ทดสอบและประยุกต์เทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

BAAN MUANG KUNG

ชุมชนบ้านเหมืองกุง : ตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน “ชุมชนบ้านเหมืองกุง” หรือที่เรียกกันว่า “ตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน” สาเหตุที่เรียกกันเช่นนั้น เพราะที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำต้น หรือคนโทใส่น้ำ ให้เจ้านายฝ่ายเหนือตั้งแต่สมัยที่ถูกกวาดต้อนมาเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อ 200 กว่าปีก่อน จวบจนถึงในปัจจุบัน บ้านเหมืองกุงก็ยังคงเป็นแหล่งผลิตน้ำต้นที่สำคัญ และเป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผากันในหลายครัวเรือน ยังคงมีเตาเผาเก่าแก่ ที่เรียกว่า “เตาปุง” อยู่ตามบ้านเรือน ผ่านการซ่อมแซม และใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน

Chiang Mai Night safari

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เน้นในด้านธรรมชาติวิทยา ชีวิตสัตว์ป่าทั้งในเอเชีย แอฟฟริกาและทั่วทุกมุมโลก นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด

กำหนดการค่าย

Camp schedule

ผลงานนักเรียน

ตรวจสอบรายชื่อครูและนักเรียน
ที่เข้าร่วมค่าย SMTE กาวิละวิทยาลัย

รวมรูปภาพกิจกรรมค่าย

กิจกรรม วันที่ 1

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม วันที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม วันที่ 3

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เกียรติบัตรสำหรับครู -นักเรียน

เกียรติบัตรสำหรับครู -นักเรียน

แบบประเมินการจัดค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากเครือข่ายภาคเหนือตอนบนสู่ค่ายบูรณาการ "เสพศิลป์ กิ๋นแอ่วม่วน SMTE Live in Lanna"
SMTE KWC
Kawilawittayalai School

Visit Us

ประสานงาน ติดต่อ :

ประสานงานการจัดกิจกรรม
♦️ครูอนุวัฒน์ อนวัช โทร. 061-1198798
♦️ครูสุดารัตน์ ลายคำ โทร. 089-5601884

Link Qrcode

website หลัก

ลิ้งค์ website : ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม "เสพศิลป์ กิ๋นแอ่วม่วน SMTE live in lanna"

Google Site

GoogleSite : ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม "เสพศิลป์ กิ๋นแอ่วม่วน SMTE live in lanna"

LINE กลุ่ม

ลิ้งค์ Line กลุ่ม : ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม "เสพศิลป์ กิ๋นแอ่วม่วน SMTE live in lanna"

FACEBOOK

ลิ้งค์เพจเฟสบุ๊ค : ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม "เสพศิลป์ กิ๋นแอ่วม่วน SMTE live in lanna"

Scroll to Top

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โทร.053-247724

รอบโควตา '67